• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

Po podsumowaniu wyników za 2014 rok Huta BMZ otrzymała tytuł „Najlepszego eksportera 2014 roku”. Honorową nagrodę tego konkursu 14 maja w Mińsku odebrał dyrektor generalny Huty – A.N. Savenok.

W 2015 roku o miano najlepszego w konkursie walczyło 104 finalistów w 18 kategoriach, reprezentujących praktycznie wszystkie obszary eksportowanych dóbr i usług. Huta BMZ nie miała sobie równych w kategorii „Hutnictwo”. Warto zaznaczyć, że huta nie po raz pierwszy odnosi sukces w tym konkursie: BMZ został najlepszym eksporterem także w latach 2010 i 2007.

Bez wątpienia tegoroczne zwycięstwo jest zasługą całego kilkutysięcznego zespołu – to właśnie jego profesjonalizm i zaangażowanie przyniosły hucie tak dobre wyniki. W ubiegłym roku Huta BMZ sprzedała na eksport 2018,4 tys. ton wyrobów stalowych na łączną kwotę 1226,6 mln dolarów. Pomimo niestabilności gospodarki światowej, obniżenia zapotrzebowania i cen, a także inne okoliczności, aktywna polityka sprzedażowa pozwoliła przedsiębiorstwu utrzymać swoją pozycję na światowych rynkach. W 2014 roku wyroby huty zostały sprzedane do 59 krajów.

Konkurs na najlepszego eksportera roku jest organizowany przez Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową przy współpracy zainteresowanych organów administracji publicznej, Narodowej Akademii Nauk Białorusi oraz wielu innych organizacji. Co roku w konkursie wybierane są przedsiębiorstwa, których działalność w największym stopniu przyczyniła się do wzmocnienia potencjału eksportowego Białorusi. Przy wyborze laureata jury kierowało się takimi wskaźnikami, jak ogólna wielkość eksportu, tempo wzrostu eksportu, saldo dot. handlu zagranicznego i in. Celem konkursu jest zachęcenie do rozwoju produkcji skierowanej na eksport oraz pomoc w podniesieniu prestiżu krajowych producentów na rynkach światowych.