• 5.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

Dział metrologii Huty BMZ został uznany za najlepszy w Republice Białoruś w corocznym konkursie „Kompetencja 2014” w dziedzinie wzorcowania przyrządów pomiarowych. Dyplom zwycięzcy został wręczony przedstawicielom Huty 9 czerwca, w światowy Dzień Akredytacji.

Sukces ten był poprzedzony długą drogą rozwoju i ciężkiej pracy. W październiku 2001 roku dział metrologii został akredytowany jako laboratorium kalibracji w systemie akredytacji Republiki Białoruś. To gwarantowało konsumentom bezstronną i kompetentną ocenę zgodności norm pomiarowych. Trzy lata później, na bazie laboratorium, powstało i zostało akredytowane laboratorium wzorcowania działu metrologii BMZ. Proces tworzenia takiego laboratorium nie był łatwy. Specjaliści opracowywali i wdrażali szereg różnych technik wzorcowania, prowadzili prace metodologiczne z osobami odpowiedzialnymi za środki pomiaru w działach Huty. Jednocześnie z nowym rodzajem działalności zapoznawał się personel działu.

 Ciężka praca opłaciła się. Akredytacja sprawiła, że laboratorium mogło pracować zgodnie ze standardem STB ISO/MEK 17025, znanym na całym świecie, a także wzrósł status działu. Certyfikat dowodzi nie tylko kompetencji laboratorium, ale także znacznie upraszcza rozwiązanie wielu kwestii organizacyjnych. Kalibracja poprawia dokładność pomiaru i zapewnia jego wiarygodność, a co za tym idzie – sprzyja poprawie jakości produkowanych wyrobów.

Przez cały okres pracy laboratorium różni specjaliście, w tym wielu audytorów, zwracali uwagę na wysoki profesjonalizm pracowników. Dlatego zwycięstwo metrologów Huty w konkursie „Kompetencja 2014” była dla nich przyjemną prawidłowością.